Första Thessalonikerbrevet 5:12

[Den första gruppen uppmaningar (vers 12–13), av totalt fyra samlade gruppvis i vers 12–22, handlar om församlingens förhållningssätt gentemot sina ledare.]
Vi uppmanar (ber) er, kära syskon (bröder och systrar i tron):
Att ni uppskattar (respekterar, ärar) dem som arbetar så hårt för er,
de som har fått ansvaret (är satta framför er) att vägleda (förmedla förståelse, milt varna, förmana) er i Herren.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἐρωτῶμεν   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   εἰδέναι   τοὺς   κοπιῶντας   ἐν   ὑμῖν   καὶ   προϊσταμένους   ὑμῶν   ἐν   κυρίῳ   καὶ   νουθετοῦντας   ὑμᾶς  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2065 Ἐρωτῶμεν (erotao)
fråga, be, önska We implore
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμᾶς, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G0080 ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G1492 εἰδέναι (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... to have appreciated
VERB Verb
perf. aktiv inf. perfekt aktiv infinitiv
V-RAN
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2872 κοπιῶντας (kopiao)
arbeta, bli trött toiling
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4291 προϊσταμένους (proistemi)
leda taking the lead
VERB Verb
pres. medium part. presens medium particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PMP-APM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er over you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre [the] Lord,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3560 νουθετοῦντας (noutheteo)
varna admonishing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)