Första Thessalonikerbrevet 5:10

Han dog för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna (levande) eller insomnade (döda) [när Jesus kommer tillbaka].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

τοῦ   ἀποθανόντος   ὑπὲρ   ἡμῶν,   ἵνα   εἴτε   γρηγορῶμεν   εἴτε   καθεύδωμεν   ἅμα   σὺν   αὐτῷ   ζήσωμεν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 13 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the [One who]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0599 ἀποθανόντος (apothnesko)
dö, omkomma, vara död, döende having died
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-2AAP-GSM
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῶν, (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1535 εἴτε (eite)
eller whether
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1127 γρηγορῶμεν (gregoreuo)
vaka, vakna we shall watch
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-PAS-1P
G1535 εἴτε (eite)
eller or
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G2518 καθεύδωμεν (katheudo)
sova we shall sleep,
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-PAS-1P
G0260 ἅμα (hama)
tillika, tillsammans med, på samma ... together
Adverb Adverb
ADV
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2198 ζήσωμεν.¶ (zao)
leva, levande we may live.
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
V-AAS-1P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)