Första Thessalonikerbrevet 4:8

Den som avvisar detta avvisar alltså (just därför – gr. toigaroun) inte en människa utan Gud,
som ger er sin helige Ande.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τοιγαροῦν   ὁ   ἀθετῶν   οὐκ   ἄνθρωπον   ἀθετεῖ   ἀλλὰ   τὸν   θεὸν   τὸν   καὶ   διδόντα   τὸ   πνεῦμα   αὐτοῦ   τὸ   ἅγιον   εἰς   ὑμᾶς.¶  

Textus Receptus (TR)

τοιγαροῦν   ὁ   ἀθετῶν   οὐκ   ἄνθρωπον   ἀθετεῖ   ἀλλὰ   τὸν   θεὸν   τὸν   καὶ   διδόντα   τὸ   πνεῦμα   αὐτοῦ   τὸ   ἅγιον   εἰς   ὑμᾶς.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 19 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5105 τοιγαροῦν (toigaroun)
just därför, alltså So then,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0114 ἀθετῶν (atheteo)
upphäva, göra om intet, åsidosätta, ... rejecting [this],
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0444 ἄνθρωπον (anthropos)
människa man
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0114 ἀθετεῖ (atheteo)
upphäva, göra om intet, åsidosätta, ... disregards,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεὸν (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G1325 διδόντα (didomi)
ge giving
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PAP-ASM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4151 πνεῦμα (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G0040 ἅγιον (hagios)
helig Holy
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς.¶ (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)