Första Thessalonikerbrevet 4:6

Att någon inte går för långt [passerar gränsen över vad som är mitt och ditt] och kränker (utnyttjar) sin broder på detta område. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er.
[Den tredje uppmaningen kan ha att göra med äktenskapsbrott, se Ords 6:27–33. Orden som används här kan även gälla ekonomi och handlar då om att bedra sin broder. Dock verkar utifrån sammanhanget det handla om sexuell renhet.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τὸ   μὴ   ὑπερβαίνειν   καὶ   πλεονεκτεῖν   ἐν   τῷ   πράγματι   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ·   διότι   ἔκδικος   κύριος   περὶ   πάντων   τούτων   καθὼς   καὶ   προείπαμεν   ὑμῖν   καὶ   διεμαρτυράμεθα.  

Textus Receptus (TR)

τὸ   μὴ   ὑπερβαίνειν   καὶ   πλεονεκτεῖν   ἐν   τῷ   πράγματι   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ·   διότι   ἔκδικος   ὁ   κύριος   περὶ   πάντων   τούτων   καθὼς   καὶ   προείπαμεν   ὑμῖν   καὶ   διεμαρτυράμεθα.  

Grundtextkommentarer

NA har 23 ord, TR har 24 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5233 ὑπερβαίνειν (huperbaino)
gå för långt to go beyond
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4122 πλεονεκτεῖν (pleonekteo)
svindla to overreach
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4229 πράγματι (pragma)
sak, ärende matter,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0080 ἀδελφὸν (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1360 διότι (dioti)
eftersom, för att, därför att, för ... because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1558 ἔκδικος (ekdikos)
berättigad att hämnas, straffa avenging [is]
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G3778 τούτων (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
D-GPN
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som just as
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4277 προείπαμεν (proepo)
förutsäga we told before
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-2AAI-1P
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1263 διεμαρτυράμεθα. (diamarturomai)
vittna, uppmana, försäkra thoroughly warned.
VERB Verb
aorist medium-dep. ind. aorist medium-deponent indikativ
pl. första person pluralis
V-ADI-1P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)