Första Thessalonikerbrevet 4:17

Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i luften (den lägsta atmosfären). Och så ska vi alltid vara hos Herren. [Denna händelse brukar kallas "uppryckandet".]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἔπειτα   ἡμεῖς   οἱ   ζῶντες   οἱ   περιλειπόμενοι   ἅμα   σὺν   αὐτοῖς   ἁρπαγησόμεθα   ἐν   νεφέλαις   εἰς   ἀπάντησιν   τοῦ   κυρίου   εἰς   ἀέρα·   καὶ   οὕτως   πάντοτε   σὺν   κυρίῳ   ἐσόμεθα.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 24 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1899 ἔπειτα (epeita)
sedan, därefter, därnäst Then
Adverb Adverb
ADV
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss we
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis
P-1NP
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G2198 ζῶντες (zao)
leva, levande living
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4035 περιλειπόμενοι (perileipo)
vara kvar remaining,
VERB Verb
pres. passiv dep. part. presens passiv deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-POP-NPM
G0260 ἅμα (hama)
tillika, tillsammans med, på samma ... together
Adverb Adverb
ADV
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G0726 ἁρπαγησόμεθα (harpazo)
förtrycka, plundra, röva will be caught away
VERB Verb
2:a fut. pass. ind. andra futurum passiv indikativ
pl. första person pluralis
V-2FPI-1P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3507 νεφέλαις (nephele)
moln [the] clouds
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G0529 ἀπάντησιν (apantesis)
möte [the] meeting
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G0109 ἀέρα· (aer)
luft [the] air;
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... so
Adverb Adverb
ADV
G3842 πάντοτε (pantote)
alltid always
Adverb Adverb
ADV
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre [the] Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1510 ἐσόμεθα.¶ (eimi)
är we will be.
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. första person pluralis
V-FDI-1P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)