Första Thessalonikerbrevet 4:16

För Herren [Jesus] ska själv stiga ner från himlen
när en befallning ljuder,
en ärkeängels röst [som hörs]
och en Guds basun [som ljuder].
Då ska de döda som tillhör den Smorde (Messias, Kristus) uppstå först.
[Denna uppståndelse gäller "de som dött i den Smorde". Den gäller alla de som trott på Jesus som Messias och kan även gälla troende från Gamla testamentet. Vad som är helt klart är att det inte är en allmän uppståndelse där alla som levt uppstår. I Uppenbarelseboken nämns sju basuner där den sista har att göra med domen i vedermödan, se Upp 11:15–18. Se även 1 Kor 15:51–52.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὅτι   αὐτὸς   ὁ   κύριος   ἐν   κελεύσματι,   ἐν   φωνῇ   ἀρχαγγέλου   καὶ   ἐν   σάλπιγγι   θεοῦ   καταβήσεται   ἀπ᾽   οὐρανοῦ,   καὶ   οἱ   νεκροὶ   ἐν   Χριστῷ   ἀναστήσονται   πρῶτον,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det Himself
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G2752 κελεύσματι, (keleuma)
befallning a loud command,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G5456 φωνῇ (phone)
röst, rop [the] voice
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0743 ἀρχαγγέλου (archaggelos)
ärkeängel of an archangel,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... with
Preposition Preposition
PREP
G4536 σάλπιγγι (salpigx)
trumpet, basun [the] trumpet
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2597 καταβήσεται (katabaino)
komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ... will descend
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανοῦ, (ouranos)
himmel heaven,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3498 νεκροὶ (nekros)
död dead
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G0450 ἀναστήσονται (anistemi)
stå upp, uppstå, resa sig upp will rise
VERB Verb
fut. medium ind. futurum medium indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FMI-3P
G4413 πρῶτον, (protos)
först, främst first.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)