Första Thessalonikerbrevet 4:13

[Den judiska trosuppfattningen och Gamla testamentet undervisar att vid tidens slut kommer en uppståndelse och en slutgiltig dom. Marta trodde så när hon sa: "Jag vet att Lasarus ska uppstå igen, vid uppståndelsen på den yttersta dagen", se Joh 11:24. En kristen som dör lämnar jordelivet för att vara tillsammans med Jesus, se 2 Kor 5:8; Fil 1:21–23. Uppståndelsen kommer också att ske i olika steg. Jesus var den förste, sedan kommer alla troende som levt att uppstå, och till sist alla människor, se 1 Kor 15:23–24.
Paulus levde med övertygelsen att Jesus kunde komma tillbaka i hans livstid, se 1 Thess 1:10. Det gjorde även Petrus, se 1 Pet 4:7. Det verkar som om det uppkommit några frågor på detta område. Troligen har några av de troende i Thessalonike dött och man undrade vad som skulle hända med dem. Skulle deras kroppar vara kvar i graven till den sista uppståndelsen? Vad händer när Jesus kommer tillbaka, kommer de att vara med då?]

Syskon (bröder och systrar i tron), vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer på samma sätt som de andra, de som inte har något hopp. [Alla människor känner sorg och saknad när någon nära anhörig dör. Skillnaden är att utan den kristna tron finns inget hopp.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Οὐ   θέλομεν   δὲ   ὑμᾶς   ἀγνοεῖν,   ἀδελφοί,   περὶ   τῶν   κοιμωμένων,   ἵνα   μὴ   λυπῆσθε   καθὼς   καὶ   οἱ   λοιποὶ   οἱ   μὴ   ἔχοντες   ἐλπίδα.  

Textus Receptus (TR)

Οὐ   θέλομεν   δὲ   ὑμᾶς   ἀγνοεῖν,   ἀδελφοί,   περὶ   τῶν   κοιμωμένων,   ἵνα   μὴ   λυπῆσθε   καθὼς   καὶ   οἱ   λοιποὶ   οἱ   μὴ   ἔχοντες   ἐλπίδα.  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 20 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2309 θέλομεν (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska we do want
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... but
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G0050 ἀγνοεῖν, (agnoeo)
visa okunnighet eller oförståndighe ... to be ignorant,
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G0080 ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2837 κοιμωμένων, (koimao)
sova, insomna, avlida themselves falling asleep,
VERB Verb
pres. medium part. presens medium particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-PMP-GPM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3076 λυπῆσθε (lupeo)
bli bedrövad, gripas av sorg, bli s ... you may be grieved,
VERB Verb
pres. pass. subj. presens passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-PPS-2P
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som just as
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3062 λοιποὶ (loipoy)
andra rest,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχοντες (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1680 ἐλπίδα. (elpis)
hopp, tro hope.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)