Första Thessalonikerbrevet 4:1

[Nu sker ett skifte i brevet. Ordet "till sist" betyder inte någon skillnad i vad som är viktigt, däremot skiftar texten, som hittills mestadels innehållit påståenden, till att nu bli uppmanande. Det är vanligt att Paulus i sina brev först börjar med de troendes position i Jesus, för att avsluta med uppmaningar att leva det nya kristna livet utifrån den positionen. De tre första kapitlen har handlat om dåtid och nutid. De två sista kapitlen berör också nutid, men även framtida händelser.]
Till sist (för övrigt), syskon (bröder och systrar i tron), vi ber er och uppmuntrar (står vi vid er sida och ber, förmanar) er i Herren Jesus att komma ihåg det vi lärt er: lev ett liv som behagar Gud, som ni redan gör. Ja, vi uppmanar er att fortsätta med detta mer och mer.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Λοιπὸν   οὖν,   ἀδελφοί,   ἐρωτῶμεν   ὑμᾶς   καὶ   παρακαλοῦμεν   ἐν   κυρίῳ   Ἰησοῦ   ἵνα   καθὼς   παρελάβετε   παρ᾽   ἡμῶν   τὸ   πῶς   δεῖ   ὑμᾶς   περιπατεῖν   καὶ   ἀρέσκειν   θεῷ   καθὼς   καὶ   περιπατεῖτε,   ἵνα   περισσεύητε   μᾶλλον·  

Textus Receptus (TR)

Λοιπὸν   οὖν,   ἀδελφοί,   ἐρωτῶμεν   ὑμᾶς   καὶ   παρακαλοῦμεν   ἐν   κυρίῳ   Ἰησοῦ   ἵνα   καθὼς   παρελάβετε   παρ᾽   ἡμῶν   τὸ   πῶς   δεῖ   ὑμᾶς   περιπατεῖν   καὶ   ἀρέσκειν   θεῷ   καθὼς   καὶ   περιπατεῖτε,   ἵνα   περισσεύητε   μᾶλλον·  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 29 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3063 Λοιπὸν (loipon)
till sist, fortfarande, framledes, ... Finally
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G3767 οὖν, (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then,
Konj. Konjunktion
CONJ
G0080 ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G2065 ἐρωτῶμεν (erotao)
fråga, be, önska we implore
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3870 παρακαλοῦμεν (parakaleo)
bönfalla, trösta exhort
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre [the] Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that,
Konj. Konjunktion
CONJ
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som just as
Konj. Konjunktion
CONJ
G3880 παρελάβετε (paralambano)
ta med, tas med, ta till sig, ta ti ... you have received
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-2AAI-2P
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῶν (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4459 πῶς (pos)
hur in what manner
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G1210 δεῖ (deo)
binda it behooves
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G4043 περιπατεῖν (peripateo)
to walk
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0700 ἀρέσκειν (aresko)
behaga, gillade to please
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G2316 θεῷ (theos)
Gud God,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som just as
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... even
Konj. Konjunktion
CONJ
G4043 περιπατεῖτε, (peripateo)
you walk [now],
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so
Konj. Konjunktion
CONJ
G4052 περισσεύητε (perisseuo)
överträffa, överflöda you may abound
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-PAS-2P
G3123 μᾶλλον· (mallon)
mer, hellre, i stället more.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)