Kolosserbrevet 4:9

Tillsammans med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus [Filemon 1:10], som är en av er. De kommer att berätta för er om allting här.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

σὺν   Ὀνησίμῳ   τῷ   πιστῷ   καὶ   ἀγαπητῷ   ἀδελφῷ,   ὅς   ἐστιν   ἐξ   ὑμῶν·   πάντα   ὑμῖν   γνωρίσουσιν   τὰ   ὧδε.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G3682 Ὀνησίμῳ (Onesimos)
Onesimus Onesimus,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G4103 πιστῷ (pistos)
trofast, trogen, pålitlig faithful
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0027 ἀγαπητῷ (agapetos)
älskad beloved
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G0080 ἀδελφῷ, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3739 ὅς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på [one] of
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν· (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1107 γνωρίσουσιν (gnorizo)
låtit veta, göra känd, they will make known
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G5602 ὧδε.¶ (hode)
här, denna plats here.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)