Kolosserbrevet 4:3

Be också för (runtomkring – gr. peri) oss [Luk 6:28], att Gud öppnar en dörr för Ordet [nya möjligheter och situationer öppnas] så att vi kan predika den Smordes (Kristi) mysterium (hemlighet), för vars skull jag är fängslad (i kedjor) [här i Rom].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

προσευχόμενοι   ἅμα   καὶ   περὶ   ἡμῶν   ἵνα   ὁ   θεὸς   ἀνοίξῃ   ἡμῖν   θύραν   τοῦ   λόγου   λαλῆσαι   τὸ   μυστήριον   τοῦ   Χριστοῦ,   δι᾽   ὃ   καὶ   δέδεμαι,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4336 προσευχόμενοι (proseuchomai)
be praying
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G0260 ἅμα (hama)
tillika, tillsammans med, på samma ... at the same time
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom for
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῶν (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G0455 ἀνοίξῃ (anoigo)
öppna may open
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G1473 ἡμῖν (ego)
oss to us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G2374 θύραν (thura)
dörr, port, ingång, grind a door
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det for the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3056 λόγου (logos)
ord, resonemang word,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G2980 λαλῆσαι (laleo)
tala, uttala, prata med hörbar röst ... to declare
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3466 μυστήριον (musterion)
mysterium, hemlighet mystery
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför on account of
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G1210 δέδεμαι, (deo)
binda I have been bound,
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. första person singularis
V-RPI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)