Kolosserbrevet 4:18

Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.
[Brevet avslutas med en personlig hälsning från Paulus, vilket betyder att fram till nu har någon annan hållit i pennan. I antiken var det vanligt att professionella skrivare anlitades, se Jer 36:4; Rom 16:22; 1 Kor 16:21; Filemon 1:19; 2 Thess 3:17. Timoteus kan ha haft den rollen, se Kol 1:1. När Paulus skriver denna sista rad är hans högra hand fastkedjad med en romersk soldats vänstra hand och kedjorna rasslar mot bordsskivan, se Apg 28:16. Paulus skickar med ett böneämne och en fridshälsning.]
Tänk på mina bojor. [Jag är fortfarande fängslad.]
Nåd (Guds favör och kraft) vare med er.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   ἀσπασμὸς   τῇ   ἐμῇ   χειρὶ   Παύλου.   μνημονεύετέ   μου   τῶν   δεσμῶν.   ἡ   χάρις   μεθ᾽   ὑμῶν.  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   ἀσπασμὸς   τῇ   ἐμῇ   χειρὶ   Παύλου.   μνημονεύετέ   μου   τῶν   δεσμῶν.   ἡ   χάρις   μεθ᾽   ὑμῶν.   ἀμήν.   πρός   Κολασσαεῖς   ἐγράφη   ἀπό   Ῥώμης   διά   τυχικοῦ   καί   Ὀνησίμου.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 14 ord, TR har 24 (+10).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0783 ἀσπασμὸς (aspasmos)
hälsade respektfullt på, hälsning ... greeting
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1699 ἐμῇ (emos)
min, mitt, mina in my own
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis femininum
S-1SDSF
G5495 χειρὶ (cheir)
hand hand —
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3972 Παύλου. (Paulos)
Paulus by Paul.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3421 μνημονεύετέ (mnemoneuo)
komma ihåg, tänka på, nämna do remember
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G1473 μου (ego)
av mig my
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G1199 δεσμῶν. (desmon, desmos)
bojor chains.
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5485 χάρις (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva Grace [be]
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3326 μεθ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν. (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)