Kolosserbrevet 4:13

Jag kan intyga hur hårt han arbetar (våndas, sliter) för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis.
[Det var Epafras som kom med hälsningen från församlingarna till Paulus i Rom, se Kol 1:7. Det var Epafras som hade evangeliserat i Lykosdalen och funnits med när församlingarna i de tre städerna Laodikeia, Hierapolis och Kolossai grundats. Troligen hade han mött Paulus i Efesos under de tre år då Paulus verkade där, se Apg 19:1–20.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

μαρτυρῶ   γὰρ   αὐτῷ   ὅτι   ἔχει   πολὺν   πόνον   ὑπὲρ   ὑμῶν   καὶ   τῶν   ἐν   Λαοδικείᾳ   καὶ   τῶν   ἐν   Ἱεραπόλει.¶  

Textus Receptus (TR)

μαρτυρῶ   γὰρ   αὐτῷ   ὅτι   ἔχει   πολὺν   πόνον   ὑπὲρ   ὑμῶν   καὶ   τῶν   ἐν   Λαοδικείᾳ   καὶ   τῶν   ἐν   Ἱεραπόλει.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3140 μαρτυρῶ (martureo)
vittna I bear witness
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2192 ἔχει (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... he has
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4183 πολὺν (polus)
många, mycket, stor great
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
A-ASM
G4192 πόνον (ponos)
smärta, plåga labour
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2993 Λαοδικείᾳ (Laodikeia)
Laodikeia Laodicea
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
Plats (plats)
N-DSF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det [those] of them
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2404 Ἱεραπόλει.¶ (Hierapolis)
Hierapolis Hiera polis.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
Plats (plats)
N-DSF-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)