Kolosserbrevet 4:12

Epafras, som är en av er [han tillhörde troligen församlingen i Kolossai], hälsar. Han är en tjänare till den Smorde (Messias, Kristus) Jesus som ständigt kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀσπάζεται   ὑμᾶς   Ἐπαφρᾶς   ὁ   ἐξ   ὑμῶν,   δοῦλος   Χριστοῦ   Ἰησοῦ,   πάντοτε   ἀγωνιζόμενος   ὑπὲρ   ὑμῶν   ἐν   ταῖς   προσευχαῖς,   ἵνα   σταθῆτε   τέλειοι   καὶ   πεπληροφορημένοι   ἐν   παντὶ   θελήματι   τοῦ   θεοῦ.  

Textus Receptus (TR)

Ἀσπάζεται   ὑμᾶς   Ἐπαφρᾶς   ὁ   ἐξ   ὑμῶν,   δοῦλος   Χριστοῦ   Ἰησοῦ,   πάντοτε   ἀγωνιζόμενος   ὑπὲρ   ὑμῶν   ἐν   ταῖς   προσευχαῖς,   ἵνα   σταθῆτε   τέλειοι   καὶ   πεπληροφορημένοι   ἐν   παντὶ   θελήματι   τοῦ   θεοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 23 ord, NA har 26 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0782 Ἀσπάζεται (aspazomai)
hälsa Greets
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G1889 Ἐπαφρᾶς (Epaphras)
Epafras Epaphras
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
–, den, det who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på [one] of
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1401 δοῦλος (doulos)
slav, livegen, tjänare a servant
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ, (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3842 πάντοτε (pantote)
alltid always
Adverb Adverb
ADV
G0075 ἀγωνιζόμενος (agonizomai)
tävla, kämpa struggling
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 ταῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis femininum
T-DPF
G4335 προσευχαῖς, (proseuche)
bön prayers,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Adverb Adverb
ADV
G2476 σταθῆτε (histemi)
stå, ställa, placera you may be stood
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-APS-2P
G5046 τέλειοι (teleios)
fullkomlig mature
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4135 πεπληροφορημένοι (plerophoreo)
vara övertygad fully complete
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-RPP-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὶ (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
A-DSN
G2307 θελήματι (thelema)
vilja [the] will
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ. (theos)
Gud of God.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)