Kolosserbrevet 4:11

Även Jesus som kallas Justus [latinskt namn] hälsar.
Bland de omskurna är dessa [tre] mina enda medarbetare för Guds rike, och de har varit till tröst för mig. [Aristarchus, Johannes-Markus och Jesus-Justus var alltså messiastroende judar. Uttalandet antyder att de tre följande medarbetarna, Epafras, Lukas och Demas inte var av judisk härkomst utan troligen greker.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   Ἰησοῦς   ὁ   λεγόμενος   Ἰοῦστος,   οἱ   ὄντες   ἐκ   περιτομῆς,   οὗτοι   μόνοι   συνεργοὶ   εἰς   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ,   οἵτινες   ἐγενήθησάν   μοι   παρηγορία.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and also
Konj. Konjunktion
CONJ
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3004 λεγόμενος (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... is being called
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PPP-NSM
G2459 Ἰοῦστος, (Ioustos)
Justus Justus,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1510 ὄντες (eimi)
är being
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på among
Preposition Preposition
PREP
G4061 περιτομῆς, (peritome)
omskärelse [the] circumcision
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3778 οὗτοι (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
D-NPM
G3441 μόνοι (monos)
endast, ensam, bara only
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G4904 συνεργοὶ (sunergos)
medarbetande fellow workers
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0932 βασιλείαν (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ, (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3748 οἵτινες (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
R-NPM
G1096 ἐγενήθησάν (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma have been
VERB Verb
2:a aorist passiv dep. ind. andra aorist passiv deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AOI-3P
G1473 μοι (ego)
mig to me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G3931 παρηγορία.¶ (paregoria)
tröst a comfort.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)