Kolosserbrevet 3:24

Ni vet [ni har ju redan insett och förstått] att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Ni tjänar [nämligen] Herren den Smorde (Messias, Kristus)!

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἰδότες   ὅτι   ἀπὸ   κυρίου   ἀπολήμψεσθε   τὴν   ἀνταπόδοσιν   τῆς   κληρονομίας·   τῷ   κυρίῳ   Χριστῷ   δουλεύετε.  

Textus Receptus (TR)

εἰδότες   ὅτι   ἀπὸ   κυρίου   ἀπολήμψεσθε   τὴν   ἀνταπόδοσιν   τῆς   κληρονομίας·   τῷ   γὰρ   κυρίῳ   Χριστῷ   δουλεύετε.  

Grundtextkommentarer

NA har 13 ord, TR har 14 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 εἰδότες (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... already knowing
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-RAP-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre [the] Lord
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0618 ἀπολήμψεσθε (apolambano)
ge igen, få ut, ta åt sidan you will receive
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-FDI-2P
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0469 ἀνταπόδοσιν (antapodosis)
lön reward
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2817 κληρονομίας· (kleronomia)
arv inheritance.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G1398 δουλεύετε. (douleuo)
tjäna, bli slav you serve.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)