Kolosserbrevet 3:20

Barn, lyd era föräldrar i allt, för det är behagligt i Herren.
[Frasen "i Herren", som också finns i vers 18, är viktig och indikerar att ett barn inte blint ska lyda i allt om det går emot Herrens ord, se Apg 5:29.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τὰ   τέκνα,   ὑπακούετε   τοῖς   γονεῦσιν   κατὰ   πάντα·   τοῦτο   γὰρ   εὐάρεστόν   ἐστιν   ἐν   κυρίῳ.¶  

Textus Receptus (TR)

Τὰ   τέκνα,   ὑπακούετε   τοῖς   γονεῦσιν   κατὰ   πάντα·   τοῦτο   γὰρ   εὐάρεστόν   ἐστιν   ἐν   κυρίῳ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 12 ord, NA har 13 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τὰ (ho, he)
–, den, det you who [are]
Bestämd artikel Bestämd artikel
vokativ pl. neut. vokativ pluralis neutrum
T-VPN
G5043 τέκνα, (teknon)
barn, son eller dotter Children,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. neut. vokativ pluralis neutrum
N-VPN
G5219 ὑπακούετε (hupakouo)
lyda do obey
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G1118 γονεῦσιν (goneus)
föräldrar parents
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med in
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντα· (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things;
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
D-NSN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G2101 εὐάρεστόν (euarestos)
välbehaglig pleasing
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ.¶ (kurios)
Herren, herre Lord.
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)