Filipperbrevet 4:8

Till sist, syskon (bröder och systrar i tron):
allt som är sant (verkligt, äkta, ärligt),
allt som är värdigt (hedervärt, ärbart, ädelt),
allt som är rätt (moraliskt rätt; rättfärdigt),
allt som är rent [som inte är besudlat med synd],
allt som är älskvärt ("för vänskapen" – gr. prophiles) [som verkar och leder till omsorg och tillgiven kärlek],
allt som är lovvärt (värt att tala väl om) [som är konstruktivt och uppbyggande; goda rapporter]
om det finns någon dygd (godhet som praktiseras) och
om det finns något lovord (något som förtjänar beröm)
tänk på (fundera över) sådana saker [fokusera på allt detta så att det formar era tankar och era handlingar].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Τὸ   λοιπόν,   ἀδελφοί,   ὅσα   ἐστὶν   ἀληθῆ,   ὅσα   σεμνά,   ὅσα   δίκαια,   ὅσα   ἁγνά,   ὅσα   προσφιλῆ,   ὅσα   εὔφημα,   εἴ   τις   ἀρετὴ   καὶ   εἴ   τις   ἔπαινος,   ταῦτα   λογίζεσθε·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3063 λοιπόν, (loipon)
till sist, fortfarande, framledes, ... Finally,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G0080 ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G3745 ὅσα (hosos)
så länge whatever
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
K-NPN
G1510 ἐστὶν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0227 ἀληθῆ, (alethes)
sann, sannfärdig true,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G3745 ὅσα (hosos)
så länge whatever
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
K-NPN
G4586 σεμνά, (semnos)
värdig venerable,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G3745 ὅσα (hosos)
så länge whatever
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
K-NPN
G1342 δίκαια, (dikaios)
rättfärdig right,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G3745 ὅσα (hosos)
så länge whatever
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
K-NPN
G0053 ἁγνά, (hagnos)
ren, oskyldig, kysk pure,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G3745 ὅσα (hosos)
så länge whatever
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
K-NPN
G4375 προσφιλῆ, (prosphiles)
älskvärt lovely,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G3745 ὅσα (hosos)
så länge whatever
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
K-NPN
G2163 εὔφημα, (euphemos)
dygd admirable —
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några any
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis femininum
X-NSF
G0703 ἀρετὴ (arete)
dygd, moralisk godhet excellence
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några any
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G1868 ἔπαινος, (epainos)
beröm praise —
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G3049 λογίζεσθε· (logizomai)
mena, tillräkna, räkna, se som do think on.
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. imp. presens medium eller passiv-deponent imp.
pl. andra person pluralis
V-PNM-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)