Filipperbrevet 4:6

Oroa (bekymra) er inte ["gå inte i bitar" – stressa inte upp er] för någonting [Matt 6:25; Luk 12:22], utan låt era önskningar i allting [i varje detalj ni nämner och frågar efter] bli kända inför Gud, genom [hängiven och förtrolig] bön och vädjan (ödmjuk och enträgen bön) med tacksägelse [över Guds goda nåd].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

μηδὲν   μεριμνᾶτε,   ἀλλ᾽   ἐν   παντὶ   τῇ   προσευχῇ   καὶ   τῇ   δεήσει   μετὰ   εὐχαριστίας   τὰ   αἰτήματα   ὑμῶν   γνωριζέσθω   πρὸς   τὸν   θεόν·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3367 μηδὲν (medeis, medemia, meden)
för någon, ingenting, inte, ingen Nothing
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Nominativ nominativ
A-ASN-N
G3309 μεριμνᾶτε, (merimnao)
bekymra sig do worry about,
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3956 παντὶ (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
everything,
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
A-DSN
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4335 προσευχῇ (proseuche)
bön by prayer
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1162 δεήσει (deesis)
bön, åkallan by supplication,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3326 μετὰ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G2169 εὐχαριστίας (eucharistia)
tacksägelse, tacksamhet thanksgiving,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G0155 αἰτήματα (aitema)
önskan, vilja requests
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1107 γνωριζέσθω (gnorizo)
låtit veta, göra känd, should be made known
VERB Verb
pres. pass. imp. presens passiv imp.
sing. tredje person singularis
V-PPM-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2316 θεόν· (theos)
Gud God.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)