Filipperbrevet 4:10

Men jag gladde mig mycket (storligen – gr. megalos) i Herren över att ni nu äntligen förnyade er omtanke om mig [att ni nu till slut lät omsorgen om mig blomma upp]. Visst tänkte ni på mig förut också, men då hade ni inget [lägligt] tillfälle (då saknade ni möjlighet) [att visa det].
[Epafroditus har nyligen överlämnat en gåva från församlingen i Filippi till Paulus (som satt fängslad, se vers 18). Eftersom Paulus med största sannolikhet vid det här tillfället befann sig i Rom, kan en av anledningarna till att det dröjt vara att det först nu var någon som hade vägarna förbi så långt västerut. Paulus hade innan dess också varit fängslad i Caesarea Maritima i två år, rest över Medelhavet och blivit strandsatt på Malta, se Apg 25–28.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἐχάρην   δὲ   ἐν   κυρίῳ   μεγάλως   ὅτι   ἤδη   ποτὲ   ἀνεθάλετε   τὸ   ὑπὲρ   ἐμοῦ   φρονεῖν·   ἐφ᾽   ᾧ   καὶ   ἐφρονεῖτε,   ἠκαιρεῖσθε   δέ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5463 Ἐχάρην (chairo)
glädja sig I rejoiced
VERB Verb
2:a aorist passiv dep. ind. andra aorist passiv deponent indikativ
sing. första person singularis
V-2AOI-1S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre [the] Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G3171 μεγάλως (megalos)
storligen greatly
Adverb Adverb
ADV
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2235 ἤδη (ede)
nu, redan, än, även nu now
Adverb Adverb
ADV
G4218 ποτὲ (pote)
tidigare, förut at last
Partikel Partikel
PRT
G0330 ἀνεθάλετε (anathallo)
blomma upp, komma i en god ställnin ... you revived
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-2AAI-2P
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ (emou)
mig, min, mina me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. första person gen. singularis neutrum
S-1SGSN
G5426 φρονεῖν· (phroneo)
tänka caring;
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1909 ἐφ᾽ (epi)
på, i, till wherein
Preposition Preposition
PREP
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
R-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G5426 ἐφρονεῖτε, (phroneo)
tänka you were concerned,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-IAI-2P
G0170 ἠκαιρεῖσθε (akaireomai)
sakna tillfälle you were lacking opportunity
VERB Verb
imp. medium/passiv-dep. ind. imperfekt medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-INI-2P
G1161 δέ. (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however.
Konj. Konjunktion
CONJ

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)