Filipperbrevet 3:9

och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer från (utav) läran (lagen – gr. nomos) [genom att legalistiskt följa alla Moseböckernas bud], utan [med] den [rättfärdighet] som kommer genom den Smordes tro (trofasthet; förtröstan från Messias/Kristus), rättfärdigheten från (utav) Gud på grund av tron (som är baserad på trofasthet/tillit/förtröstan)

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   εὑρεθῶ   ἐν   αὐτῷ   μὴ   ἔχων   ἐμὴν   δικαιοσύνην   τὴν   ἐκ   νόμου   ἀλλὰ   τὴν   διὰ   πίστεως   Χριστοῦ,   τὴν   ἐκ   θεοῦ   δικαιοσύνην   ἐπὶ   τῇ   πίστει,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2147 εὑρεθῶ (heurisko)
finna, befinnas vara may be found
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-APS-1S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχων (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1699 ἐμὴν (emos)
min, mitt, mina my own
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis femininum
S-1SASF
G1343 δικαιοσύνην (dikaiosune)
rättfärdighet righteousness,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det which [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3551 νόμου (nomos)
lärosystem, lära, lag, Torah, under ... [the] Law,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det that
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G4102 πίστεως (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus from Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1343 δικαιοσύνην (dikaiosune)
rättfärdighet righteousness
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on the basis of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4102 πίστει, (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)