Filipperbrevet 3:8


Ja, istället räknar (anser) jag verkligen också allting vara en förlust
jämfört med det överlägsna (ofattbara)
att känna [ha en personlig relation med] den Smorde Jesus, min Herre. På grund av honom förlorade jag allt och räknar dessa saker som dynga (avskräde), så att jag kan vinna den Smorde (Messias, Kristus)

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀλλὰ   μενοῦνγε   καὶ   ἡγοῦμαι   πάντα   ζημίαν   εἶναι   διὰ   τὸ   ὑπερέχον   τῆς   γνώσεως   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   τοῦ   κυρίου   μου   δι᾽   ὃν   τὰ   πάντα   ἐζημιώθην   καὶ   ἡγοῦμαι   σκύβαλα   ἵνα   Χριστὸν   κερδήσω,  

Textus Receptus (TR)

ἀλλὰ   μενοῦνγε   καὶ   ἡγοῦμαι   πάντα   ζημίαν   εἶναι   διὰ   τὸ   ὑπερέχον   τῆς   γνώσεως   Χριστοῦ   Ἰησοῦ   τοῦ   κυρίου   μου   δι᾽   ὃν   τὰ   πάντα   ἐζημιώθην   καὶ   ἡγοῦμαι   σκύβαλα   εἶναι,   ἵνα   Χριστὸν   κερδήσω,  

Grundtextkommentarer

NA har 28 ord, TR har 29 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ (alla)
men But
Konj. Konjunktion
CONJ
G3304 μενοῦνγε (menounge)
ja snarare, nej men, jodå, ja utan ... rather,
Partikel Partikel
PRT
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G2233 ἡγοῦμαι (hegeomai)
anse, se det som, aktning, ledare I count
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2209 ζημίαν (zemia)
förlust, skada loss
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1510 εἶναι (eimi)
är to be
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G5242 ὑπερέχον (huperecho)
ha överhet över någon, stå över någ ... is excelling
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
V-PAP-ASN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1108 γνώσεως (gnosis)
kunskap knowledge
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 μου (ego)
av mig of me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2210 ἐζημιώθην (zemioo)
förlora, gå miste om, gå förlorad, ... I have lost,
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. första person singularis
V-API-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2233 ἡγοῦμαι (hegeomai)
anse, se det som, aktning, ledare esteem [them]
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G4657 σκύβαλα (skubalon)
förlust, avföring, skräp rubbish,
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G5547 Χριστὸν (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-ASM-T
G2770 κερδήσω, (kerdaino)
vinna I may gain
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-AAS-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)