Filipperbrevet 3:3

Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans Ande och har vår ära i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus och inte förlitar oss på köttet (egna gärningar och meriter).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἡμεῖς   γάρ   ἐσμεν   ἡ   περιτομή,   οἱ   πνεύματι   θεοῦ   λατρεύοντες   καὶ   καυχώμενοι   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   καὶ   οὐκ   ἐν   σαρκὶ   πεποιθότες,  

Textus Receptus (TR)

ἡμεῖς   γάρ   ἐσμεν   ἡ   περιτομή,   οἱ   πνεύματι   θεοῦ   λατρεύοντες   καὶ   καυχώμενοι   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   καὶ   οὐκ   ἐν   σαρκὶ   πεποιθότες,  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss We
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis
P-1NP
G1063 γάρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐσμεν (eimi)
är are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4061 περιτομή, (peritome)
omskärelse circumcision,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4151 πνεύματι (pneuma)
Ande in [the] Spirit
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3000 λατρεύοντες (latreuo)
tjäna, dyrka, tillbe worshiping
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2744 καυχώμενοι (kauchaomai)
berömma, glädja glorying
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4561 σαρκὶ (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet [the] flesh
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3982 πεποιθότες, (peitho)
övertala, bli övertygad having put confidence,
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-2RAP-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)