Filipperbrevet 3:19

De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὧν   τὸ   τέλος   ἀπώλεια,   ὧν   ὁ   θεὸς   ἡ   κοιλία   καὶ   ἡ   δόξα   ἐν   τῇ   αἰσχύνῃ   αὐτῶν,   οἱ   τὰ   ἐπίγεια   φρονοῦντες.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem whose
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
R-GPM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G5056 τέλος (telos)
slutet end [is]
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G0684 ἀπώλεια, (apoleia)
fördärv, slöseri destruction,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem whose
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
R-GPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God [is]
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G2836 κοιλία (koilia)
moderliv, mage, buk, födsel belly,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1391 δόξα (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... glory
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... [is] in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0152 αἰσχύνῃ (aischune)
skam shame
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0846 αὐτῶν, (autos)
honom, dem, henne, den, det of them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G1919 ἐπίγεια (epigeios)
jordiska earthly
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G5426 φρονοῦντες. (phroneo)
tänka minding.
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)