Filipperbrevet 3:18

Många vandrar ... [meningen är ogrammatisk, här avbryts den abrupt och Paulus blir känslosam och fyller i] som jag ofta sagt till er, och nu igen måste säga under tårar – [de vandrar, lever sina liv] som fiender till den Smordes (Kristi) kors.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

πολλοὶ   γὰρ   περιπατοῦσιν   οὓς   πολλάκις   ἔλεγον   ὑμῖν,   νῦν   δὲ   καὶ   κλαίων   λέγω,   τοὺς   ἐχθροὺς   τοῦ   σταυροῦ   τοῦ   Χριστοῦ,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 πολλοὶ (polus)
många, mycket, stor Many
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4043 περιπατοῦσιν (peripateo)
are walking —
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3739 οὓς (hos, he, ho)
dessa som [of] whom
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
R-APM
G4178 πολλάκις (pollakis)
ofta often
Adverb Adverb
ADV
G3004 ἔλεγον (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I was telling
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-IAI-1S
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... indeed
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... even
Konj. Konjunktion
CONJ
G2799 κλαίων (klaio)
gråta, sörja weeping
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3004 λέγω, (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say —
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det [as] the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G2190 ἐχθροὺς (echthros)
fientlig enemies
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4716 σταυροῦ (stauros)
kors cross
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)