Filipperbrevet 3:13

Syskon (bröder och systrar i tron), när jag ser tillbaka (på mitt liv och summerar allt jag gjort) anser jag inte att jag redan vunnit det (förstått allt, gjort allting rätt), men en sak gör jag: Jag glömmer det som ligger bakom [både framgångar och motgångar] och sträcker mig mot det som är framför mig.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀδελφοί,   ἐγὼ   ἐμαυτὸν   οὐ   λογίζομαι   κατειληφέναι·   ἓν   δέ,   τὰ   μὲν   ὀπίσω   ἐπιλανθανόμενος,   τοῖς   δὲ   ἔμπροσθεν   ἐπεκτεινόμενος,  

Textus Receptus (TR)

Ἀδελφοί,   ἐγὼ   ἐμαυτὸν   οὐ   λογίζομαι   κατειληφέναι·   ἓν   δέ,   τὰ   μὲν   ὀπίσω   ἐπιλανθανόμενος,   τοῖς   δὲ   ἔμπροσθεν   ἐπεκτεινόμενος,  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0080 Ἀδελφοί, (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
Brothers,
Substantiv Substantiv
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
N-VPM
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1683 ἐμαυτὸν (emautou)
mig själv, mig myself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis maskulinum
F-1ASM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3049 λογίζομαι (logizomai)
mena, tillräkna, räkna, se som do consider
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G2638 κατειληφέναι· (katalambano)
få tag i, gripa tag i, fatta (först ... to have taken hold [of it].
VERB Verb
2:a perf. aktiv inf. andra perfekt aktiv infinitiv
V-2RAN
G1520 ἓν (heis)
en One thing
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G1161 δέ, (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however:
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det The things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G3694 ὀπίσω (opiso)
efter, bakom, tillbaka behind
Adverb Adverb
ADV
G1950 ἐπιλανθανόμενος, (epilanthanomai)
glömma forgetting,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the things
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1715 ἔμπροσθεν (emprosthen)
inför ahead
Adverb Adverb
ADV
G1901 ἐπεκτεινόμενος, (epekteinomai)
sträcka sig mot reaching forward,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)