Filipperbrevet 2:28

Därför är jag så mycket mer angelägen att skicka honom [tillbaka till Filippi], så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad.
[Epafroditus hade kommit med en gåva till Paulus i Rom från församlingen Filippi. Troligen hade han resesällskap, dels för att skydda pengarna, dels för att det skulle finnas vittnen på att allt gått rätt till. Under den långa resan eller väl framme i Rom hade Epafroditus blivit svårt sjuk och kunde inte hjälpa Paulus som det var tänkt. Dessutom hade Paulus hört hur två kvinnor, Evodia och Syntyche, i församlingen i Filippi inte kom överens, se 4:2. Hade Epafroditus dött skulle det bli sorg på sorg för Paulus, men Gud helade Epafroditus. Paulus sände hem Epafroditus och skickade med detta brev. Mellan Rom och Filippi är det 125 mil. Sträckan tog två månader att vandra längs med de romerska huvudvägarna Via Appia och Via Egnatia. Med tanke på att bud hann nå både Filippi och Rom om Paulus fångenskap och Epafroditus hälsa, se vers 26, skrevs detta brev sannolikt i slutet på Paulus tvååriga fängelsevistelse i Rom.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

σπουδαιοτέρως   οὖν   ἔπεμψα   αὐτόν,   ἵνα   ἰδόντες   αὐτὸν   πάλιν   χαρῆτε,   κἀγὼ   ἀλυπότερος   ὦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 12 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4708 σπουδαιοτέρως (spoudaioteros)
skyndsamt, försiktigt All the more speedily
Adverb Adverb
ADV
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3992 ἔπεμψα (pempo)
skicka I have sent
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S
G0846 αὐτόν, (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ἰδόντες (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... having seen
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-2AAP-NPM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3825 πάλιν (palin)
igen again,
Adverb Adverb
ADV
G5463 χαρῆτε, (chairo)
glädja sig you may rejoice,
VERB Verb
2:a aorist passiv dep. subj. andra aorist passiv deponent subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AOS-2P
G2532 + G1473 κἀγὼ (kai+ego)
och, också, även, både, sedan, ocks... and I
Konj. Konjunktion
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
CONJ +P-1NS
G0253 ἀλυπότερος (alupoteros, alupos)
lättnad less anxious
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Jämförande jämförande
A-NSM-C
G1510 ὦ. (eimi)
är may be.
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-PAS-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)