Filipperbrevet 2:19

Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna skicka Timoteus till er, så att även jag blir vid gott mod (uppmuntrad) när jag får veta hur ni har det. [Timoteus var med Paulus i Rom, se Fil 1:1. Under perioder fanns även flera personer där, se Kol 4:10–14; Fil 1:24.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἐλπίζω   δὲ   ἐν   κυρίῳ   Ἰησοῦ   Τιμόθεον   ταχέως   πέμψαι   ὑμῖν,   ἵνα   κἀγὼ   εὐψυχῶ   γνοὺς   τὰ   περὶ   ὑμῶν·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 16 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1679 Ἐλπίζω (elpizo)
hoppas på I hope
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2962 κυρίῳ (kurios)
Herren, herre [the] Lord
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G5095 Τιμόθεον (Timotheos)
Timoteus Timothy
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G5030 ταχέως (tacheos)
skynda soon
Adverb Adverb
ADV
G3992 πέμψαι (pempo)
skicka to send
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 + G1473 κἀγὼ (kai+ego)
och, också, även, både, sedan, ocks... I also
Konj. Konjunktion
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
CONJ +P-1NS
G2174 εὐψυχῶ (eupsucheo)
bli vid gott mod may be encouraged,
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-PAS-1S
G1097 γνοὺς (ginosko)
känna, förstå having known
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν· (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)