Filipperbrevet 1:17

De förstnämnda [som är avundsjuka och vill splittra] predikar den Smorde (Messias, Kristus) av själviska motiv (rivalitet; själviska ambitioner), inte med rena motiv, bara för att göra det svårare för mig i min fångenskap.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οἱ   δὲ   ἐξ   ἐριθείας   τὸν   Χριστὸν   καταγγέλλουσιν   οὐχ   ἁγνῶς   οἰόμενοι   θλῖψιν   ἐγείρειν   τοῖς   δεσμοῖς   μου.  

Textus Receptus (TR)

οἱ   δὲ   ἐξ   ἐριθείας   τὸν   Χριστὸν   καταγγέλλουσιν   οὐχ   ἁγνῶς   οἰόμενοι   θλῖψιν   ἐγείρειν   τοῖς   δεσμοῖς   μου.  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 15 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the [ones]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G2052 ἐριθείας (eritheia)
själviska ambitioner, strid selfish ambition
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G5547 Χριστὸν (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-ASM-T
G2605 καταγγέλλουσιν (kataggello)
predika, förkunna are proclaiming,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0055 ἁγνῶς (hagnos)
rena motiv purely,
Adverb Adverb
ADV
G3633 οἰόμενοι (oiomai, oimai)
anta, tänka supposing
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G2347 θλῖψιν (thlipsis)
lidande, ångest, förföljelse tribulation
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1453 ἐγείρειν (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp to add
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G1199 δεσμοῖς (desmon, desmos)
bojor chains
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G1473 μου. (ego)
av mig of me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)