Efesierbrevet 3:8

[Några år tidigare, när Paulus skrev Första Korintierbrevet från just Efesos, kallade han sig själv den minste bland apostlarna, se 1 Kor 15:9. Nu benämner han sig som den minste bland de heliga – de troende. Om ytterligare några år, i mitten på 60-talet e.Kr. kallar han sig "den störste bland alla syndare", se 1 Tim 1:15.]
Åt mig – den minste av de minsta bland alla heliga [Guds folk] – gavs denna nåd (favör) [privilegium] att
predika evangeliet (förkunna de goda nyheterna; evangelisera) för hedningarna
om den Smordes (Messias, Kristi) ofattbara (outgrundliga, obegripliga) rikedom [Job 5:9; 9:10]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐμοὶ   τῷ   ἐλαχιστοτέρῳ   πάντων   ἁγίων   ἐδόθη   ἡ   χάρις   αὕτη,   τοῖς   ἔθνεσιν   εὐαγγελίσασθαι   τὸ   ἀνεξιχνίαστον   πλοῦτος   τοῦ   Χριστοῦ  

Textus Receptus (TR)

ἐμοὶ   τῷ   ἐλαχιστοτέρῳ   πάντων   τῶν   ἁγίων   ἐδόθη   ἡ   χάρις   αὕτη,   ἐν   τοῖς   ἔθνεσιν   εὐαγγελίσασθαι   τὸ   ἀνεξιχνίαστον   πλοῦτος   τοῦ   Χριστοῦ  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 17 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐμοὶ (ego)
mig To me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G1646 ἐλαχιστοτέρῳ (elachistos)
minst, liten betydelse, småsaker very least
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Jämförande jämförande
A-DSM-C
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
of all
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G0040 ἁγίων (hagios)
helig saints,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G1325 ἐδόθη (didomi)
ge was given
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5485 χάρις (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3778 αὕτη, (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this:
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis femininum
D-NSF
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G1484 ἔθνεσιν (ethnos)
hedning, folk Gentiles
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G2097 εὐαγγελίσασθαι (euaggelizo)
predika, predika evangeliet, komma ...
glatt budskap
to preach
VERB Verb
aorist medium inf. aorist medium infinitiv
V-AMN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G0421 ἀνεξιχνίαστον (anexichniastos)
outrannsaklig, ofattbar unsearchable
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G4149 πλοῦτος (ploutos)
rikedom riches
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)