Efesierbrevet 3:5

som i tidigare generationer inte var känd (avslöjad) för människor, på det sätt som den nu genom [den helige] Ande har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter:

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὃ   ἑτέραις   γενεαῖς   οὐκ   ἐγνωρίσθη   τοῖς   υἱοῖς   τῶν   ἀνθρώπων   ὡς   νῦν   ἀπεκαλύφθη   τοῖς   ἁγίοις   ἀποστόλοις   αὐτοῦ   καὶ   προφήταις   ἐν   πνεύματι,  

Textus Receptus (TR)

ὃ   ἐν   ἑτέραις   γενεαῖς   οὐκ   ἐγνωρίσθη   τοῖς   υἱοῖς   τῶν   ἀνθρώπων   ὡς   νῦν   ἀπεκαλύφθη   τοῖς   ἁγίοις   ἀποστόλοις   αὐτοῦ   καὶ   προφήταις   ἐν   πνεύματι,  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 21 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
R-NSN
G2087 ἑτέραις (heteros)
annan, den andre, annan sak, vissa in other
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
A-DPF
G1074 γενεαῖς (genea)
släktled, släkte generations
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis femininum
N-DPF
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1107 ἐγνωρίσθη (gnorizo)
låtit veta, göra känd, was made known
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G5207 υἱοῖς (huios)
son, ättling sons
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0444 ἀνθρώπων (anthropos)
människa of men,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G0601 ἀπεκαλύφθη (apokalupto)
uppenbara it has been revealed
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G0040 ἁγίοις (hagios)
helig holy
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G0652 ἀποστόλοις (apostolos)
apostel, budbärare apostles
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det His
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4396 προφήταις (prophetes)
profet to [his] prophets
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4151 πνεύματι, (pneuma)
Ande [the] Spirit,
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)