Efesierbrevet 3:21


Honom tillhör äran i församlingen och i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus – genom alla generationer i evigheternas evighet (alla släktled in i tidsåldrarnas tidsålder). Amen (låt det ske).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

αὐτῷ   ἡ   δόξα   ἐν   τῇ   ἐκκλησίᾳ   καὶ   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   εἰς   πάσας   τὰς   γενεὰς   τοῦ   αἰῶνος   τῶν   αἰώνων,   ἀμήν.¶  

Textus Receptus (TR)

αὐτῷ   ἡ   δόξα   ἐν   τῇ   ἐκκλησίᾳ   καὶ   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   εἰς   πάσας   τὰς   γενεὰς   τοῦ   αἰῶνος   τῶν   αἰώνων,   ἀμήν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him [be]
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1391 δόξα (doxa)
härlighet, ära, prakt, heder, ansee ... glory
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1577 ἐκκλησίᾳ (ekklesia)
församling, kyrka, folksamling, fol ... church
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G5547 Χριστῷ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάσας (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G1074 γενεὰς (genea)
släktled, släkte generations
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0165 αἰῶνος (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... age
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0165 αἰώνων, (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... ages.
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G0281 ἀμήν.¶ (amen)
amen Amen.
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)