Efesierbrevet 3:20

Nu till den som förmår [har kraft och möjlighet] att göra allt (alla saker), långt utöver (mycket mer än) vad vi kan fråga efter (be om; begära, önska) eller [ens] tänka (förstå, fatta), genom (efter; i enlighet med) den kraft som [effektivt] verkar (gr. energeo) i oss:

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Τῷ   δὲ   δυναμένῳ   ὑπὲρ   πάντα   ποιῆσαι   ὑπερεκπερισσοῦ   ὧν   αἰτούμεθα   ἢ   νοοῦμεν   κατὰ   τὴν   δύναμιν   τὴν   ἐνεργουμένην   ἐν   ἡμῖν,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τῷ (ho, he)
–, den, det To the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G1410 δυναμένῳ (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan being able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-PNP-DSM
G5228 ὑπὲρ (huper)
för above
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G4160 ποιῆσαι (poieo)
göra to do
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G5228 + G6029 ὑπερεκπερισσοῦ (huper+)
för+ exceedingly abundant
Preposition Preposition
Adverb Adverb
PREP +ADV
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
R-GPN
G0154 αἰτούμεθα (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära we ask
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
pl. första person pluralis
V-PMI-1P
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G3539 νοοῦμεν (noeo)
inse, förstå think,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-PAI-1P
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1411 δύναμιν (dunamis)
makt, kraft, styrka, mirakel, kraft ... power
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1754 ἐνεργουμένην (energeo)
verkar is working
VERB Verb
pres. medium part. presens medium particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
V-PMP-ASF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῖν, (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)