Efesierbrevet 3:19

och [att ni kan lära] känna (personligen få erfara) den långt mer överflödande kunskapen av den Smordes (Messias, Kristi) kärlek [som är rättfärdig, osjälvisk och utgivande] – så att ni kan bli helt uppfyllda med all Guds fullhet.
[Detta är crescendot och det slutgiltiga målet i bönen: Att de kristna blir en kropp som är helt uppfylld av Gud själv. Som brukligt i judiska böner avslutar nu Paulus bönen med en "doxologi" – ett lovprisande av Gud:]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

γνῶναί   τε   τὴν   ὑπερβάλλουσαν   τῆς   γνώσεως   ἀγάπην   τοῦ   Χριστοῦ,   ἵνα   πληρωθῆτε   εἰς   πᾶν   τὸ   πλήρωμα   τοῦ   θεοῦ.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1097 γνῶναί (ginosko)
känna, förstå to know
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G5037 τε (te)
både, inte bara, och then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G5235 ὑπερβάλλουσαν (huperballo)
överväldiga, överstiga, överflöda ... is surpassing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
V-PAP-ASF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1108 γνώσεως (gnosis)
kunskap knowledge
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0026 ἀγάπην (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4137 πληρωθῆτε (pleroo)
uppfylla you may be filled
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-APS-2P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot unto
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4138 πλήρωμα (pleroma)
fullhet fullness
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ.¶ (theos)
Gud of God.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)