Andra Korintierbrevet 10:8

Ja, även om jag skulle vara ännu frimodigare med den auktoritet som Herren har gett oss för att bygga upp er, inte för att bryta ner er, så skulle jag inte behöva skämmas.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐάν   τε   γὰρ   περισσότερόν   τι   καυχήσωμαι   περὶ   τῆς   ἐξουσίας   ἡμῶν   ἧς   ἔδωκεν   ὁ   κύριος   εἰς   οἰκοδομὴν   καὶ   οὐκ   εἰς   καθαίρεσιν   ὑμῶν,   οὐκ   αἰσχυνθήσομαι·  

Textus Receptus (TR)

ἐάν   τε   γὰρ   καὶ   περισσότερόν   τι   καυχήσωμαι   περὶ   τῆς   ἐξουσίας   ἡμῶν   ἧς   ἔδωκεν   ὁ   κύριος   ἡμῖν   εἰς   οἰκοδομὴν   καὶ   οὐκ   εἰς   καθαίρεσιν   ὑμῶν,   οὐκ   αἰσχυνθήσομαι·  

Grundtextkommentarer

NA har 23 ord, TR har 25 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐάν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5037 τε (te)
både, inte bara, och even
Konj. Konjunktion
CONJ
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4055 περισσότερόν (perissoteros)
ännu mer more abundantly
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Jämförande jämförande
A-ASN-C
G5100 τι (tis)
något, någon, några somewhat
Obestämt pron. Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
X-ASN
G2744 καυχήσωμαι (kauchaomai)
berömma, glädja I shall boast
VERB Verb
aorist medium-dep. subj. aorist medium-deponent subjunktiv
sing. första person singularis
V-ADS-1S
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G1849 ἐξουσίας (exousia)
makt, auktoritet authority
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G3739 ἧς (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
R-GSF
G1325 ἔδωκεν (didomi)
ge has given [us]
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2962 κύριος (kurios)
Herren, herre Lord
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3619 οἰκοδομὴν (oikodome)
uppbyggelse, byggnad building [you] up
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G2506 καθαίρεσιν (kathairesis)
rivning tearing down
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0153 αἰσχυνθήσομαι· (aischuno)
skäms för, skämmas I will be ashamed,
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. första person singularis
V-FPI-1S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)