Andra Korintierbrevet 10:7

[Hittills har Paulus mest i förbifarten nämnt att det finns motståndare till honom i Korint, se 2 Kor 3:1. Nu riktar han sig till dessa falska apostlar. Vi förstår att de var judar som predikade ett falskt evangelium, se 2 Kor 11:4, 22.]
Se vad som sker mitt framför er (vad som är helt uppenbart)! [Frasen kan också översättas "Ni ser bara det som är på ytan" och syfta på de falska apostlarnas vältalighet och retorik.] Om någon är övertygad om att han tillhör den Smorde (Messias, Kristus), då ska han ha klart för sig att vi tillhör den Smorde lika mycket som han.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Τὰ   κατὰ   πρόσωπον   βλέπετε.   εἴ   τις   πέποιθεν   ἑαυτῷ   Χριστοῦ   εἶναι,   τοῦτο   λογιζέσθω   πάλιν   ἐφ᾽   ἑαυτοῦ   ὅτι   καθὼς   αὐτὸς   Χριστοῦ,   οὕτως   καὶ   ἡμεῖς  

Textus Receptus (TR)

Τὰ   κατὰ   πρόσωπον   βλέπετε.   εἴ   τις   πέποιθεν   ἑαυτῷ   Χριστοῦ   εἶναι,   τοῦτο   λογιζέσθω   πάλιν   ἐφ᾽   ἑαυτοῦ   ὅτι   καθὼς   αὐτὸς   Χριστοῦ,   οὕτως   καὶ   ἡμεῖς   Χριστοῦ.  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 22 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τὰ (ho, he)
–, den, det The things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G4383 πρόσωπον (prosopon)
ansikte appearance
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0991 βλέπετε. (blepo)
se, ge akt på are you looking.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G1487 εἴ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5100 τις (tis)
något, någon, några anyone
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
X-NSM
G3982 πέποιθεν (peitho)
övertala, bli övertygad is persuaded
VERB Verb
2:a perf. aktiv ind. andra perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2RAI-3S
G1438 ἑαυτῷ (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... in himself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
dativ sing. tredje person dativ singularis maskulinum
F-3DSM
G5547 Χριστοῦ (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G1510 εἶναι, (eimi)
är to be,
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3778 τοῦτο (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
D-ASN
G3049 λογιζέσθω (logizomai)
mena, tillräkna, räkna, se som he should reckon
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. imp. presens medium eller passiv-deponent imp.
sing. tredje person singularis
V-PNM-3S
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G1909 ἐφ᾽ (epi)
på, i, till within
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῦ (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... himself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. sing. tredje person gen. singularis maskulinum
F-3GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus [is] of Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... so
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also [are]
Konj. Konjunktion
CONJ
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss we
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. första person nominativ pluralis
P-1NP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)