Andra Korintierbrevet 10:4

För våra stridsvapen är inte köttsliga [av denna världen], utan kraftfulla (starka) inför Gud till att bryta (riva) ner fästen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

τὰ   γὰρ   ὅπλα   τῆς   στρατείας   ἡμῶν   οὐ   σαρκικὰ   ἀλλὰ   δυνατὰ   τῷ   θεῷ   πρὸς   καθαίρεσιν   ὀχυρωμάτων,   λογισμοὺς   καθαιροῦντες  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3696 ὅπλα (hoplon)
vapen, redskap, vapenrustning weapons
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4752 στρατείας (strateia)
krigföring, kamp warfare
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte [are] not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4559 σαρκικὰ (sarkikos)
köttslig fleshly,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G1415 δυνατὰ (dunatos)
möjligt, förmå, mäktig, stark, kraf ... powerful
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2316 θεῷ (theos)
Gud divinely
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G2506 καθαίρεσιν (kathairesis)
rivning [the] demolition
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3794 ὀχυρωμάτων, (ochuroma)
fäste of strongholds,
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G3053 λογισμοὺς (logismos)
tankar, tankebyggnader arguments
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2507 καθαιροῦντες (kathaireo)
ta ner, utrota, störta, bryta ner overthrowing,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)