Andra Korintierbrevet 10:2

Jag bönfaller er [det starkaste ordet för vädjan], att när jag kommer [till er korintier] ska jag inte behöva vara så modig och bestämd mot några som menar att vi vandrar efter köttet (lever på världens sätt, har mänskliga motiv).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

δέομαι   δὲ   τὸ   μὴ   παρὼν   θαρρῆσαι   τῇ   πεποιθήσει   ᾗ   λογίζομαι   τολμῆσαι   ἐπί   τινας   τοὺς   λογιζομένους   ἡμᾶς   ὡς   κατὰ   σάρκα   περιπατοῦντας.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1189 δέομαι (deomai)
be, bönfalla I implore [you]
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det that,
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3918 παρὼν (pareimi)
närvara, komma, inför being present,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G2292 θαρρῆσαι (tharrheo)
vara modig, lita på, vara vid gott ... to be bold
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det with the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G4006 πεποιθήσει (pepoithesis)
övertygelse, förtroende confidence
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3739 (hos, he, ho)
vem with which
Relativt pron. Relativt pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
R-DSF
G3049 λογίζομαι (logizomai)
mena, tillräkna, räkna, se som I reckon
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. första person singularis
V-PNI-1S
G5111 τολμῆσαι (tolmao)
våga, ha mod to be daring
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G1909 ἐπί (epi)
på, i, till toward
Preposition Preposition
PREP
G5100 τινας (tis)
något, någon, några some,
Obestämt pron. Obestämt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
X-APM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3049 λογιζομένους (logizomai)
mena, tillräkna, räkna, se som reckoning
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PNP-APM
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G5613 ὡς (hos)
som as
Konj. Konjunktion
CONJ
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G4561 σάρκα (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet flesh
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4043 περιπατοῦντας. (peripateo)
walking.
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
V-PAP-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)