Andra Korintierbrevet 10:16

Då kan vi förkunna evangeliet i områden bortom ert och behöver inte berömma oss av det som redan är uträttat på någon annans område.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εἰς   τὰ   ὑπερέκεινα   ὑμῶν   εὐαγγελίσασθαι,   οὐκ   ἐν   ἀλλοτρίῳ   κανόνι   εἰς   τὰ   ἕτοιμα   καυχήσασθαι.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 13 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot so as
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det that
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G5238 ὑπερέκεινα (huperekeina)
bortom beyond
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2097 εὐαγγελίσασθαι, (euaggelizo)
predika, predika evangeliet, komma ...
glatt budskap
to preach the gospel,
VERB Verb
aorist medium inf. aorist medium infinitiv
V-AMN
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0245 ἀλλοτρίῳ (allotrios)
främmande, icke egen, en annans, op ... another’s
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G2583 κανόνι (kanon)
regel, område area,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G2092 ἕτοιμα (hetoimos)
redo, färdig ready
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2744 καυχήσασθαι. (kauchaomai)
berömma, glädja to boast.
VERB Verb
aorist medium-dep. inf. aorist medium-deponent infinitiv
V-ADN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)