Andra Korintierbrevet 10:15

Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete. Men när er tro växer hoppas vi att vårt arbetsfält (vårt inflytande) hos er ska utvidgas kraftigt.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οὐκ   εἰς   τὰ   ἄμετρα   καυχώμενοι   ἐν   ἀλλοτρίοις   κόποις,   ἐλπίδα   δὲ   ἔχοντες   αὐξανομένης   τῆς   πίστεως   ὑμῶν   ἐν   ὑμῖν   μεγαλυνθῆναι   κατὰ   τὸν   κανόνα   ἡμῶν   εἰς   περισσείαν,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 24 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G0280 ἄμετρα (ametros)
gränslöst beyond measure
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2744 καυχώμενοι (kauchaomai)
berömma, glädja boasting
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0245 ἀλλοτρίοις (allotrios)
främmande, icke egen, en annans, op ... others’
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G2873 κόποις, (kopos)
arbete, besvär, oro labors,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G1680 ἐλπίδα (elpis)
hopp, tro hope
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2192 ἔχοντες (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... having,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G0837 αὐξανομένης (auxano)
växa, växa upp increasing
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
genitiv sing. genitiv singularis femininum
V-PPP-GSF
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4102 πίστεως (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3170 μεγαλυνθῆναι (megaluno)
upphöja, göra stor, utvidga to be enlarged
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2583 κανόνα (kanon)
regel, område area
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G4050 περισσείαν, (perisseia)
överflöd abundance,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)