Andra Korintierbrevet 10:1

[Efter en längre undervisning om givande där han uppmanar korintierna att förnya sin iver för insamlingen till de troende i Jerusalem, tar Paulus upp sin egen roll som apostel. Paulus börjar detta stycke med auktoritet och tydlighet. Han har blivit anklagad av falska apostlar för att vara djärv när han skriver brev på avstånd, men feg väl på plats, se vers 10. Nu i brevets sista kapitel besvarar han den kritiken.]
Jag, Paulus, vädjar personligen vid den Smordes (Kristi) mildhet och godhet, jag som [enligt vissa, se vers 10] är så "ödmjuk" när jag möter er ansikte mot ansikte, men "modig" när jag är långt borta [och skriver mina brev].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Αὐτὸς   δὲ   ἐγὼ   Παῦλος   παρακαλῶ   ὑμᾶς   διὰ   τῆς   πραΰτητος   καὶ   ἐπιεικείας   τοῦ   Χριστοῦ,   ὃς   κατὰ   πρόσωπον   μὲν   ταπεινὸς   ἐν   ὑμῖν,   ἀπὼν   δὲ   θαρρῶ   εἰς   ὑμᾶς·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0846 Αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det Myself
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G3972 Παῦλος (Paulos)
Paulus Paul,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3870 παρακαλῶ (parakaleo)
bönfalla, trösta exhort
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4240 πραΰτητος (prautes)
ödmjukhet, mildhet meekness
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1932 ἐπιεικείας (epieikeia)
mildhet gentleness
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5547 Χριστοῦ, (Christos)
den Smorde, Kristus of Christ,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Titel (titel)
N-GSM-T
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med as to
Preposition Preposition
PREP
G4383 πρόσωπον (prosopon)
ansikte appearance
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... indeed
Partikel Partikel
PRT
G5011 ταπεινὸς (tapeinos)
ödmjuk [am] humble
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G0548 ἀπὼν (apeimi)
vara frånvarande being absent
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2292 θαρρῶ (tharrheo)
vara modig, lita på, vara vid gott ... am bold
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot toward
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς· (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)