Första Korintierbrevet 9:7


Vem gör soldattjänst på egen bekostnad?
Vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt?
Vem vallar en hjord utan att dricka av dess mjölk?
[Dessa tre exempel hör ihop med de två exemplen från jordbruket i vers 10b.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τίς   στρατεύεται   ἰδίοις   ὀψωνίοις   ποτέ;   τίς   φυτεύει   ἀμπελῶνα   καὶ   τὸν   καρπὸν   αὐτοῦ   οὐκ   ἐσθίει;   ἢ   τίς   ποιμαίνει   ποίμνην   καὶ   ἐκ   τοῦ   γάλακτος   τῆς   ποίμνης   οὐκ   ἐσθίει;  

Textus Receptus (TR)

τίς   στρατεύεται   ἰδίοις   ὀψωνίοις   ποτέ;   τίς   φυτεύει   ἀμπελῶνα   καὶ   τὸν   καρπὸν   ἐκ   αὐτοῦ   οὐκ   ἐσθίει;   ἢ   τίς   ποιμαίνει   ποίμνην   καὶ   ἐκ   τοῦ   γάλακτος   τῆς   ποίμνης   οὐκ   ἐσθίει;  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G4754 στρατεύεται (strateuomai)
föra krig, vara soldat serves as a soldier
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-PMI-3S
G2398 ἰδίοις (idios)
ens egen, privat, personlig at [his] own
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN
G3800 ὀψωνίοις (opsonion)
lön, bekostnad expense
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G4218 ποτέ; (pote)
tidigare, förut at any time?
Partikel Partikel
PRT
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem Who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G5452 φυτεύει (phuteuo)
plantera plants
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0290 ἀμπελῶνα (ampelon)
vingård a vineyard,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G2590 καρπὸν (karpos)
frukt fruit
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2068 ἐσθίει; (esthio)
äta does eat?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... Or
Konj. Konjunktion
CONJ
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
I-NSM
G4165 ποιμαίνει (poimaino)
vara herde shepherds
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4167 ποίμνην (poimne)
hjord a flock,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G1051 γάλακτος (gala)
mjölk milk
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4167 ποίμνης (poimne)
hjord flock
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2068 ἐσθίει; (esthio)
äta does drink?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)