Första Korintierbrevet 15:9

Jag är den minste (ringaste) av apostlarna (sändebuden, ambassadörerna), ovärdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt (jagat, trakasserat) Guds församling (de utkallade).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἐγὼ   γάρ   εἰμι   ὁ   ἐλάχιστος   τῶν   ἀποστόλων   ὃς   οὐκ   εἰμὶ   ἱκανὸς   καλεῖσθαι   ἀπόστολος,   διότι   ἐδίωξα   τὴν   ἐκκλησίαν   τοῦ   θεοῦ·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1063 γάρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 εἰμι (eimi)
är am
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1646 ἐλάχιστος (elachistos)
minst, liten betydelse, småsaker least
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0652 ἀποστόλων (apostolos)
apostel, budbärare apostles,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 εἰμὶ (eimi)
är am
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G2425 ἱκανὸς (hikanos)
många, mycket, värdig, lång fit
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2564 καλεῖσθαι (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... to be called
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
V-PPN
G0652 ἀπόστολος, (apostolos)
apostel, budbärare an apostle,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1360 διότι (dioti)
eftersom, för att, därför att, för ... because
Konj. Konjunktion
CONJ
G1377 ἐδίωξα (dioko)
förfölja, följa efter, följa, lida ... I persecuted
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1577 ἐκκλησίαν (ekklesia)
församling, kyrka, folksamling, fol ... church
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ· (theos)
Gud of God.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)