Första Korintierbrevet 15:6

Efter det visade han sig för över 500 syskon (bröder och systrar i tron)
vid ett tillfälle, varav de flesta fortfarande lever, men några har somnat in (dött).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἔπειτα   ὤφθη   ἐπάνω   πεντακοσίοις   ἀδελφοῖς   ἐφάπαξ   ἐξ   ὧν   οἱ   πλείονες   μένουσιν   ἕως   ἄρτι,   τινὲς   δὲ   ἐκοιμήθησαν.  

Textus Receptus (TR)

ἔπειτα   ὤφθη   ἐπάνω   πεντακοσίοις   ἀδελφοῖς   ἐφάπαξ   ἐξ   ὧν   οἱ   πλείονες   μένουσιν   ἕως   ἄρτι,   τινὲς   δὲ   καὶ   ἐκοιμήθησαν.  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1899 ἔπειτα (epeita)
sedan, därefter, därnäst Thereafter
Adverb Adverb
ADV
G3708 ὤφθη (horao)
se He appeared
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G1883 ἐπάνω (epano)
över, på, ovanpå, ovanför, därpå, m ... to more than
Adverb Adverb
ADV
G4001 πεντακοσίοις (pentakosioi)
femhundra, 500 five hundred
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
A-DPM
G0080 ἀδελφοῖς (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G2178 ἐφάπαξ (ephapax)
en gång för alla, på samma gång at once,
Adverb Adverb
ADV
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
R-GPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4119 πλείονες (pleion, pleion, pleon)
oöverträffad, utmärkt, mycket bra ... greater part
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Jämförande jämförande
A-NPM-C
G3306 μένουσιν (meno)
stanna, bo, förbli remain
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Preposition Preposition
PREP
G0737 ἄρτι, (arti)
nu, hädanefter, ännu now;
Adverb Adverb
ADV
G5100 τινὲς (tis)
något, någon, några some
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
X-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2837 ἐκοιμήθησαν. (koimao)
sova, insomna, avlida were fallen asleep.
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)