Första Korintierbrevet 15:3

Jag gav er (förmedlade, hjälpte er att förstå) det viktigaste först [trons grunder], det jag själv personligen hade fått ta emot:
Att den Smorde (Messias, Kristus) dog för våra synder,
precis som Skrifterna förutsade. [Jesaja skrev om detta 700 år innan Jesus föddes, se Jes 53:3–6.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

παρέδωκα   γὰρ   ὑμῖν   ἐν   πρώτοις   ὃ   καὶ   παρέλαβον   ὅτι   Χριστὸς   ἀπέθανεν   ὑπὲρ   τῶν   ἁμαρτιῶν   ἡμῶν   κατὰ   τὰς   γραφὰς  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3860 παρέδωκα (paradidomi)
överlämna I delivered
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G4413 πρώτοις (protos)
först, främst [the] foremost
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN
G3739 (hos, he, ho)
vem what
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3880 παρέλαβον (paralambano)
ta med, tas med, ta till sig, ta ti ... I received,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G5547 Χριστὸς (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-NSM-T
G0599 ἀπέθανεν (apothnesko)
dö, omkomma, vara död, döende died
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G5228 ὑπὲρ (huper)
för for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G0266 ἁμαρτιῶν (hamartia)
synd, syndig handling sins
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. första person gen. pluralis
P-1GP
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G1124 γραφὰς (graphe)
något skrivet, skriften, Skrifterna ... Scriptures,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)