Första Korintierbrevet 15:28

När allt har lagts under honom,
ska Sonen själv underordna sig den [Fadern]
som har lagt allt under honom,
för att Gud ska bli allt i alla.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὅταν   δὲ   ὑποταγῇ   αὐτῷ   τὰ   πάντα,   τότε   καὶ   αὐτὸς   ὁ   υἱὸς   ὑποταγήσεται   τῷ   ὑποτάξαντι   αὐτῷ   τὰ   πάντα,   ἵνα   ᾖ   ὁ   θεὸς   τὰ   πάντα   ἐν   πᾶσιν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 25 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 ὅταν (hotan)
när When
Konj. Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G5293 ὑποταγῇ (hupotasso)
underordna may have been put in subjection
VERB Verb
2:a aorist pass. subj. andra aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2APS-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G3956 πάντα, (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden then
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det Himself
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
P-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G5293 ὑποταγήσεται (hupotasso)
underordna will be put in subjection
VERB Verb
2:a fut. pass. ind. andra futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2FPI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G5293 ὑποτάξαντι (hupotasso)
underordna having put in subjection
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-2AAP-DSM
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3956 πάντα, (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 (eimi)
är may be
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-PAS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶσιν.¶ (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all.
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)