Första Korintierbrevet 15:27

för [det står i Ps 8:7:]
"Han [Fadern] har lagt allt under hans [Jesu] fötter." När det står att "allt" har blivit lagt under honom,
är naturligtvis den som har lagt allt under den Smorde (Messias, Kristus) undantagen.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

πάντα   γὰρ   ὑπέταξεν   ὑπὸ   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ·   ὅταν   δὲ   εἴπῃ   ὅτι   πάντα   ὑποτέτακται,   δῆλον   ὅτι   ἐκτὸς   τοῦ   ὑποτάξαντος   αὐτῷ   τὰ   πάντα·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All things,”
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G5293 ὑπέταξεν (hupotasso)
underordna He has put in subjection,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G5259 ὑπὸ (hupo)
av under
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4228 πόδας (pous)
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.”
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3752 ὅταν (hotan)
när When
Konj. Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἴπῃ (epo)
tala, skicka ut ljud it may be said
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
A-NPN
G5293 ὑποτέτακται, (hupotasso)
underordna have been put in subjection,
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S
G1212 δῆλον (delos)
avslöja, självklart, uppenbart [it is] evident
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1622 ἐκτὸς (ektos)
utanför, ut ur [is] excepted
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the [One who]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G5293 ὑποτάξαντος (hupotasso)
underordna having put in subjection
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-2AAP-GSM
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3956 πάντα· (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all things.
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)