Första Korintierbrevet 15:20

Men nu är den Smorde (Messias, Kristus) uppstånden (gr. egeiro) från de döda [till evigt liv],
och han blev den förste (en försmak, förstlingen, förstlingsfrukten) av dem som har dött (somnat in i döden).
[Utan uppståndelsen är tron meningslös och vi är kvar i våra synder. Om det inte vore för uppståndelsen skulle Jesus varit som vilken rabbin som helst som försökte förnya Israel, men misslyckades. I så fall skulle Petrus, Jakob, Andreas och Johannes återvänt till sina båtar och levt ett vanligt liv. Uppståndelsen visar att synd och död inte fick det sista ordet.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Νυνὶ   δὲ   Χριστὸς   ἐγήγερται   ἐκ   νεκρῶν,   ἀπαρχὴ   τῶν   κεκοιμημένων  

Textus Receptus (TR)

Νυνὶ   δὲ   Χριστὸς   ἐγήγερται   ἐκ   νεκρῶν,   ἀπαρχὴ   τῶν   κεκοιμημένων   ἐγένετο.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 9 ord, TR har 10 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3570 Νυνὶ (nuni)
nu Now
Adverb Adverb
ADV
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G5547 Χριστὸς (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-NSM-T
G1453 ἐγήγερται (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp has been raised
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out from
Preposition Preposition
PREP
G3498 νεκρῶν, (nekros)
död [the] dead,
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G0536 ἀπαρχὴ (aparche)
förstlingsfrukt firstfruit
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of those
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2837 κεκοιμημένων (koimao)
sova, insomna, avlida having fallen asleep.
VERB Verb
perf. medium part. perfekt medium particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-RMP-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)