Första Korintierbrevet 15:2

Genom den [tron] blir ni frälsta (trygga, upprättade, bevarade, helade, försörjda, befriade, fria från synd och har evigt liv med Gud efter döden), om ni nu fortfarande håller fast vid det jag predikade för er, annars har er tro varit bortkastad.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

δι᾽   οὗ   καὶ   σῴζεσθε,   τίνι   λόγῳ   εὐηγγελισάμην   ὑμῖν   εἰ   κατέχετε,   ἐκτὸς   εἰ   μὴ   εἰκῇ   ἐπιστεύσατε.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G3739 οὗ (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
R-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4982 σῴζεσθε, (sozo)
frälsa, rädda, befria, upprätta, he ... you are being saved,
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PPI-2P
G5101 τίνι (tis)
vad, vilken, vem to the
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
I-DSM
G3056 λόγῳ (logos)
ord, resonemang word
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2097 εὐηγγελισάμην (euaggelizo)
predika, predika evangeliet, komma ...
glatt budskap
I proclaimed
VERB Verb
aorist medium ind. aorist medium indikativ
sing. första person singularis
V-AMI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G2722 κατέχετε, (katecho)
undertrycka, hålla, behålla, äga, h ... you hold fast;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G1622 ἐκτὸς (ektos)
utanför, ut ur unless
Adverb Adverb
ADV
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... only,
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1500 εἰκῇ (eike)
förgäves, fåfängt in vain
Adverb Adverb
ADV
G4100 ἐπιστεύσατε. (pisteuo)
att tro you have believed.
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-AAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)