Första Korintierbrevet 15:12

[I den här sista delen i Paulus brev finns en lovsång till uppståndelsen som en parallell till korsets lov, se 1 Kor 1:17–2:2. Korset och uppståndelsen är två sidor på samma mynt. Huvudtemat i hyllningen till uppståndelsen (gr. egeiro) ramar in stycket, se vers 12 och 20, och i kiasmens centrum, se vers 15. Totalt används ordet sju gånger i vers 12–20.]
Om nu den Smorde (Messias, Kristus) predikas som uppstånden (gr. egeiro) från de döda,
hur kommer det sig då att några av er säger att det inte finns någon uppståndelse (uppstigande, nytt liv) av de döda?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Εἰ   δὲ   Χριστὸς   κηρύσσεται   ὅτι   ἐκ   νεκρῶν   ἐγήγερται,   πῶς   λέγουσιν   ἐν   ὑμῖν   τινες   ὅτι   ἀνάστασις   νεκρῶν   οὐκ   ἔστιν;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G5547 Χριστὸς (Christos)
den Smorde, Kristus Christ
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-NSM-T
G2784 κηρύσσεται (kerusso)
predika, ropa ut, berätta is preached
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PPI-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out from
Preposition Preposition
PREP
G3498 νεκρῶν (nekros)
död [the] dead
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G1453 ἐγήγερται, (egeiro)
vakna, väcka upp, resa upp He has been raised,
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S
G4459 πῶς (pos)
hur how
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G3004 λέγουσιν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... among
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G5100 τινες (tis)
något, någon, några some
Obestämt pron. Obestämt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
X-NPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0386 ἀνάστασις (anastasis)
uppståndelse a resurrection
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3498 νεκρῶν (nekros)
död of [the] dead
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν; (eimi)
är there is?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)