Första Korintierbrevet 15:10

Men genom Guds nåd (oförtjänta favör, gåva, kraft och välsignelse) är jag den jag är, och hans nåd mot mig visade sig inte ha varit förgäves (fruktlös, utan verkan). Jag har arbetat hårdare än de andra [apostlarna], dock inte jag själv, utan Guds nåd (Guds verksamma kraft) som varit med mig.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

χάριτι   δὲ   θεοῦ   εἰμι   ὅ   εἰμι,   καὶ   ἡ   χάρις   αὐτοῦ   ἡ   εἰς   ἐμὲ   οὐ   κενὴ   ἐγενήθη,   ἀλλὰ   περισσότερον   αὐτῶν   πάντων   ἐκοπίασα,   οὐκ   ἐγὼ   δέ,   ἀλλ᾽   ἡ   χάρις   τοῦ   θεοῦ   ἡ   σὺν   ἐμοί.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 32 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5485 χάριτι (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva By [the] grace
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1510 εἰμι (eimi)
är I am
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G3739 (hos, he, ho)
vem what
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
R-NSN
G1510 εἰμι, (eimi)
är I am,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5485 χάρις (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot toward
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἐμὲ (ego)
mig me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. första person ackusativ singularis
P-1AS
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2756 κενὴ (kenos)
meningslös, förgäves, tomhänt, fåfä ... void
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G1096 ἐγενήθη, (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma has been.
VERB Verb
2:a aorist passiv dep. ind. andra aorist passiv deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AOI-3S
G0235 ἀλλὰ (alla)
men Rather,
Konj. Konjunktion
CONJ
G4055 περισσότερον (perissoteros)
ännu mer more abundantly
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Jämförande jämförande
A-ASN-C
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det than them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
P-GPM
G3956 πάντων (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G2872 ἐκοπίασα, (kopiao)
arbeta, bli trött I toiled,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-AAI-1S
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1161 δέ, (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however,
Konj. Konjunktion
CONJ
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G5485 χάρις (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva grace
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3588 (ho, he)
–, den, det that [was]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4862 σὺν (sun)
med, tillsammans with
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἐμοί. (ego)
mig me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)